Week van de Vrije Tijd

Week van de Vrije Tijd

In het kader van de Week van de Vrije Tijd (1 t.e.m. 9 mei) heeft Pasar in samenwerking met jullie en enkele partners heel wat leuke activiteiten gepland.

Wat is het probleem met vrije tijd?
Hoewel we vandaag minder uren werken dan vroeger, geven mensen steeds vaker aan dat ze te weinig vrije tijd hebben. De reden voor deze tijdsdruk is een samenspel van verschillende factoren. Zo zien we dat nieuwe beleidsmaatregelen omtrent tijdsbesteding steeds gaan over flexibiliteit en efficiëntie in functie van economische winst. Steeds meer winkels zijn open op zondag, tijdskrediet is afgebouwd, we moeten met z’n allen langer werken, meer (gedwongen) deeltijds werk, flexibelere arbeidstijden, uitbreiding van de nachtarbeid, enz.

Dit denken vanuit winstoogmerk zet zich ook door in de vrije tijd. Zo heerst het idee dat we onze vrije tijd zo efficiënt mogelijk vol moeten plannen met activiteiten die ons zoveel mogelijk winst opleveren. En dat moeten we dan ook nog etaleren op social media – wat op zich ook weer tijd kost.

Een bewijs dat de problematiek van tijdsdruk niet uit de lucht geplukt is, vinden we ook in de gevolgen die zich op steeds grotere schaal tonen. Bijvoorbeeld: steeds meer mensen gaan minder werken om de zorg voor kinderen en het huishouden gecombineerd te krijgen, vaak zijn het vrouwen die deze rol opnemen, het aantal burn-outs en langdurig zieken is aanzienlijk, steeds meer mensen presteren overwerk (vaak onbetaald) en kinderen geven aan te weinig kwalitatieve tijd door te kunnen brengen met hun ouders.

Oplossingen voor de geschetste problemen worden massaal gezocht op persoonlijk vlak. Maar er is meer nodig.

Daarom een Week van de Vrije Tijd
De Week van de Vrije Tijd wil zowel de ogen als het debat openen. Over tijdsdruk, over de combinatie van (on)betaalde arbeid en vrije tijd, over het belang van vrije tijd en het recht op vrije tijd voor iedereen.

Deze Week van de Vrije Tijd roept enerzijds het beleid op om een samenleving te organiseren die vrije tijd erkent als een basisrecht en die voorkomt dat een tekort aan vrije tijd ondergesneeuwd raakt als een ‘onbelangrijk en ondergeschikt’ persoonlijk probleem. Anderzijds reiken de activiteiten tijdens deze week mogelijkheden aan om je vrije tijd betekenisvol in te vullen – of net leeg te laten.
 

Interviews - Pak Je Tijd

Image
In samenwerking met
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
pasar_pak-je-tijd_blauw-wit_400.png

Pakjetijd.be is een actie van Pasar vzw.

Meer info over Pasar vind je op www.pasar.be

 

Ambassadeurs van vrije tijd gezocht

Wil je meewerken aan de Week van de Vrije Tijd? Stuur een mail naar pakjetijd@pasar.be

Heb jij het gevoel dat je te weinig vrije tijd hebt? Dat je vrije tijd vol zit met klusjes en verplichtingen? Laat van je horen!

Op basis van jouw reacties bekijken we hoe we acties kunnen opzetten.

Stuur je getuigenis naar pakjetijd@pasar.be