Thema's

Vrije tijd is een basisrecht

“Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.”
Artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals aangenomen op 10 december 1948 door de Verenigde Naties

Vrije tijd is sinds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een basisrecht voor iedereen. In de praktijk is dat echter nog lang geen verworven recht en staat de vrije tijd meer dan ooit onder druk. Mensen hebben te weinig grip op hun tijd én te weinig ruimte en plaats om tot rust te komen.  

Vrije tijd maakt gelukkig. 4 op 10 Vlamingen geeft aan een tekort aan vrije tijd te hebben. Dit blijkt uit een onderzoek dat IVOX in 2021 op vraag van Pasar uitvoerde.

De maatschappelijke context focuste in 1948 op werktijd en vakantie van werknemers. Vandaag dient het recht op vrije tijd veel ruimer geïnterpreteerd: het geldt voor alle mensen, ongeacht hun leeftijd, afkomst of sociaaleconomische status. Met bijzondere aandacht voor mensen die drempels ervaren om van vrije tijd te kunnen genieten.  

 

 

pasar_pak-je-tijd_blauw-wit_400.png

Pakjetijd.be is een actie van Pasar vzw.

Meer info over Pasar vind je op www.pasar.be

 

Ambassadeurs van vrije tijd gezocht

Wil je meewerken aan de Week van de Vrije Tijd? Stuur een mail naar pakjetijd@pasar.be

Heb jij het gevoel dat je te weinig vrije tijd hebt? Dat je vrije tijd vol zit met klusjes en verplichtingen? Laat van je horen!

Op basis van jouw reacties bekijken we hoe we acties kunnen opzetten.

Stuur je getuigenis naar pakjetijd@pasar.be